Jane Foss Haugen

Taki Bonsai fører flere typer Bonsaijord. For best mulig groeffekt og trivsel for ditt bonsaitre anbefaler vi å benytte både Akadama, Kiryu og pimpestein. De er ulike jordblanding for ulike tretyper innen bonsai.