FAQ (Spørsmål og svar)

På denne siden vil du finne de mest vanlige Bonsaispørsmålene vi får. Finner du ikke det du lurer på, kan du sende oss en epost med dine spørsmål. Siden vil stadig bli oppdatert med flere spørsmål og svar

Generelle spørsmål

Når det gjelder valg av planter til å bygge opp som et bonsaitre, så har man mulighet til å benytte mange sorter. Det er derimot noen sorter som er mer benyttet enn andre. Opprinnelig er det tre hoved kategorier for bonsai, Furuer, Einer og Japanlønn. Under disse kategoriene finnes det mange forskjellige sorter. Utover dette så benyttes mange andre sorter for dyrking av bonsai, her kan man nevne Barlind, Bøk, Alm, Solsypress, Gran m.m. Man står i utgangspunktet noe fritt til valg av bonsaiemener, men man bør alltid velge en sort som kan og har potensiale til å få en fin trefasong.

Category: Bonsaitre

Å arbeide med Bonsaitrær krever en viss tålmodighet. Det tar flere sesonger og bygge opp et bonsai, og det er et evigvarende arbeid for å vedlikeholde et bonsaitre. Årlig arbeid består av korrekt og jevnlig tilføring av næring, sjekking daglig for vannbehov, jevnlig trimming/frisering av grener, forming av treet med bruk av bonsaiwire, ompotting av bonsaitre ved jevne mellomrom (avhenger av sortene. Noen trær kan stå i samme bonsaipotte og jord i 3-4 år, mens andre sorter, krever ompotting hvert år, se her må man lære seg hvordan ulike sorter fungerer). Stikkord når det kommer til Bonsai = tålmodighet

Category: Bonsaitre

Tropiske bonsaitrær eller innendørs bonsaitrær er trær som trives innendørs hele året. De aller fleste av dem er varme og lyskjære og ønsker å ha det mest mulig solrikt. Plasser ditt tropiske bonsaitre nærmest mulig et vindu for optimalt inntak av dagslys. Angånde klipping og stell av ditt tropiske bonsai tre, så gror også de alle fleste av sortene  godt gjennom vekstperioden, så den krever at du klipper tilbake de lange nye skuddene. Pass derimot på at du lar den gro ut ganske mye før du klipper tilbake (Vanligis 6-8 bladsett). Dette er viktig for at ved å la bladverket gro godt ut, vil også røttene gro godt og man får et tre som trives godt og får en god balanse med tanke på blad og rotvekst. Klipp så grenen tilbake til 2 blader. Vært av disse bladene vil da gro videre ut til å danne to nye lange skudd, som man klipper så tilbake til 2 nye blader osv. På denne måten bygger man opp en god grenstruktur for ditt bonsaitre og man vil etterhvert få en flott bonsaitre

Vanning og gjødsling
Ditt bonsaitre krever jevnlig stell for å trives. I vår/sommersesongen anbefaler vi at du sjekker ditt bonsaitre daglig og vanner treet ved behov. Det er ikke uvanlig at man må gi deg vann daglig/annenhver dag, hvis man har en god å porøs jordblanding. Vannbehovet variere selvfølgelig fra tre til tre og hvordan klima er på plassen det står plassert. I tillegg til vann bør man tilføre jevnlig gjødsel. Fra april-september gjødsler du 1 gang pr uke. Benytt en organisk gjødseltype som gir deg alle de nødvendige næringstoffene, men gjerne med noe lavere innhold av nitrogen (N). Fordelen med oragnisk gjødsel i forhold til kunstgjødsel er at denne type gjødsel har lavere Nitrogen innhold som er næringstypen bladverket trenger for vekst, i tillegg vil en kunstgjødsel også skape mer salter som gjør at planten tørker ut raskere enn ved bruk av organsik gjødsel.

De tropiske bonsaitrærne går ikke i dvale under vintersesongen men veksten går betraktlig saktere. Vi anbefaler at man fortsatt tilfører næring gjennom vintermånedene, oktober-mars. Da er det tilstrekkelig med gjødsling 1 gang pr måned. Vanning blir også etter behov, men 1-2 ganger i uken er ikke uvanlig.

Category: Bonsaitre

Når det kommer til stell av bonsaitrær er vanning en av de vanskligste delene av bonsai og håndtere. Her finnes det  ikke en universell oppskrift. Behovet for vann  avhenger av både temperatur, plassering av tree (sol, skyggeforhold), hvor stor potte man har, hvor stor mengde blader/nåler man har på treet, forholdet mellom treets størrelse og pottens størrelse etc. Som dere ser er det veldig mange faktorer som man må ta i betraktning. Normal er det lett å se når jorden begynner å blir tørr. Da blir jorden lysebrun i motsetning når den er våt og er mørkebrun. Spesielt tydlig når man benytter seg av Akadama, Kiryu. Normalt på sommeren bør man sjekke bonsaitrærne dine daglig og vane 1 gang om dagen i den varmeste peridoen (alt avhenger av dine behov for ditt tre). Når man vanner det viktig å bruken en fin dusj slik at man ikke vasker bort jorden fra potten, og pass på at du fukter all jorden godt, gjerne slik at vannet renner ut gjennom dreneringshullene. Er jorden mørkbrun er den fortsatt fuktig og da er det heller ikke nødvendig og vanne.

PS! Vårt beste tips til vanning er og lære deg å kjenne treet

Category: Bonsaitre

Bonsaitrær som står i en liten potte må tilføres gjevnlig næring gjennom vekstsesongen. De har ikke mulighet til å hente næring fra andre kilder, så dette må tilføres. Vi anbefaler bruk av organisk gjødsel til alle din bonsaitrær, da organiske gjødsel som oftes har en del lavere nitrogennivå som gjør at man ikke får for kraftig blad/nåle vekst. Fordelen med organisk gjødsel kontrakt kunstgjødsel er også at organiske gjødsel ikke skaper så mye «salter» som kunstgjødselen gjør.

ANBEFALTE GJØDSELINTERVALLER

Flytende organisk gjødsel for Tropiske bonsai (innebonsai)
1 gang pr uke fra april-september
1-2 ganger pr måned fra oktober-mars

Flytende organiskgjødsel for utendørs bonsaitrær
1 gang pr uke fra april-september/oktober

Organisk gjødsel i fast form for utendørs bonsaitrær
Benytt gjerne gjødsel kapsler og fyll kapslene med organisk gjødsel. Vi anbefaler den japanske gjødselen BioGold. Eventuelt kan man benytte seg av hønsegjødsel eller helgjødsel.

Legg på fersk gjødsel hver 4 uke med gjødselkapslene og spre de rundt omkring på jorden i bonsaipotten. Når 4 uker er godt bytter du ut gjødselkapslene med ny gjødsel. Periode: april-september/oktober.

I vinterhalvåret når bonsaitrærne har godt i dvale (gjelder utendørstrær) trenger man ikke gjødsel trærne. Start opp igjen i april måned

Taki Bonsai anbefaler følgende gjødseltyper til ditt Bonsaitre

Flytende gjødsel
BioBact flytende organiske gjødsel

Organisk gjødsel fast form
BioGold (Japansk organisk gjødsel i peletsform)
Hønsegjødsel (Hageland sin rene hønsegjødsel/naturgjødsel)

Category: Bonsaitre

Load More

Bonsaijord, -ompotting og  -potter

Akadama er japansk leire som brukes når man lager en jordblanding til Bonsaitrær. Det spesielle med Akadama er hvordan strukturen og oppbyggningen til Akdama er konstruert. I forhold til vanlig leire som er bygget opp av horisontale lag, har Japansk Akadama vertikale sylinderformet struktur. Fordelen med denne oppbyggningen er at det gjør det enda letter for fine røtter og gro inn i Akadamaen. Akadama blir solgt som granulert utgave og dens hovedoppgave er vannopptak. I en Bonsaijordblanding ønsker man en granulert og porøs jordblanding slik at man får en korrekt balanse mellom Vannopptak (Akadama), Oksygen (Kiryu), og næringsopptak (pimpestein). Ved å lage en jordblanding med både Akadama, Kiryu og Pimpestein får man de korrekte «produktene» som hjelper til å skape en optimal groforhold for ditt bonsaitre.

Ved å benytte seg av en korrekt balanse av Akadama, Kiryu og pimpestein i jordblanding får man optimal sammensetting som sørger for at man får den best mulige rotveksten.

Oppsumert
Akadama – Holder på vann (H20)
Bør alltid være en del av bonsaijordblandingen. (Unntak ved surjordsplanter)
Fremmer rotvekst

Category: bonsaijord

Kiryu er japansk elvestein som brukes når man lager en jordblanding til Bonsaitrær. Dette produktet benyttes alltid som en del av din bonsai jordblanding. Kiryu er det foretrukne japansk varianten til Lavastein og er det beste produktet for dine bonsai. Kiryu blir solgt som granulert utgave og dens hovedoppgave er å sørge for en god balanse med oksygen i jordne. I en Bonsaijordblanding ønsker man en granulert og porøs jordblanding slik at man får en korrekt balanse mellom Vannopptak (Akadama), Oksygen (Kiryu), og næringsopptak (pimpestein). Ved å lage en jordblanding med både Akadama, Kiryu og Pimpestein får man de korrekte «produktene» som hjelper til å skape en optimal groforhold for ditt bonsaitre.

Ved å benytte seg av en korrekt balanse av Akadama, Kiryu og pimpestein i jordblanding får man optimal sammensetting som sørger for at man får den best mulige rotveksten.

Oppsumert
Kiryu – Sørger for oksygen balanse i jorden
Bør alltid være en del av bonsaijordblandingen.
sørger for en god balanse mellom vann og oksygen.

Category: bonsaijord

«Pimpstein er en meget blæret, skumaktig type vulkansk glass, en vulkansk dagbergart. Pimpstein dannes ved at gasser unnviker under størkning av rhyolittiske (sure) lavastrømmer. De små blærerommene i pimpstein utgjør så mye av steinens volum at pimpstein flyter på vann. Fargen er som regel lysegrå.

Pimpstein blir som regel slynget ut av lavaer i rundaktige stykker (pimpsteinslapilli, cinder), og kan danne store og utstrakte tuffavleiringer (pimpsteintuff eller trass). Det øverste laget av basiske lavastrømmer er ofte også oppblæret på lik måte til en type pimpstein (scoria), mens det nedre laget består av mer kompakt lava.

Pimpstein kan brukes som et slipemiddel, og pulverisert kan også pimpstein brukes i skurepulver og såper.» Informasjon ovenfor hentet fra Wikipedia

Hva er hensikten med Pimpstein i din bonsaibladning

I en bonsaijordblanding bør man i tillegg til Akadama og Kiryu også blande inn pimpstein som en del av blandingen. Hovedfunksjon til pimpstein i en bonsaijordblanding er næringsopptak. Når man gjødsler vil pimpstein suge til seg gjødselen og lagre den.  Ved å benytte seg av en korrekt balanse av Akadama, Kiryu og pimpstein i jordblanding får man optimal sammensetting som sørger for at man får den best mulige rotveksten.

Category: bonsaijord

Et Bonsaitre står i en relativt liten potte og krever med jevne mellomrom å pottes om slik at den kan leve videre i den begrensede plassen den har. En basisregel er at de aller fleste bonsaitrær (utendørstrær) bør pottes om tidlig på våren. Tidlig april er vanligvis den beste tiden for ompotting. For løvefellende bonsaitrær er den generelle regelen for korrekt tidspunkt for ompotting når årets nyskudd, akkurat begynner å åpne seg. Når det gjelder Tropiske bonsaitrær (innendørs trær), kan disse pottes om gjerne litt senere på sesongen, når varmen og veksten er mer igang. juni måned kan være et godt tidspunkt for dette.

Category: bonsaijord

Bonsaitrær er trær som lever i  begrenset plass i sine små bonsaipotter. Pga dette må man skape et best mulig miljø for trærne slik at det får gode vekstvilkår og vil trives. Ved å ha den en riktig sammensetting og balanse av vann, oksygen og næringslager bør man lage en spesiell jordblanding. Det optimale for et hvert bonsaitre er å bruke en blanding av jordtypene Akadama, Kiryu og pimpstein som er jordtypene som blir brukt over hele verden av bonsaiprofesjonnelle. For ulike type trær vil blandingsforhold være litt ulike, så vi vil her beskrive blandingsforhold man bør benytte for de ulike bonsaitrær. Taki Bonsai selger alle disse tre jordtypene (Akadama, Kiryu og pimpstein)

Kort beskrivelse av hvilken funksjoner de ulike jordtypene har

  • Akadama = Hovedfunksjonen til Akadama er og holde på vann
  • Kiryu/Lavastein = Hovedfunksjon er og gi oksygen til røttene og jordmiksen
  • Pimpestein = Binde næring/gjødselen man tilfører

LØVEFELLENDE TRÆR, ANBEFALTE BLANDINGSFORHOLD

Type tre: Japanlønn, Bøk, Agnbøk, Alm og de aller fleste løvefellende trær

  • 2 deler Akadama
  • 1 del Kiryu
  • 1 del Pumice

NÅLETRÆR – FURU, ANBEFALTE BLANDINGSFORHOLD

Type tre: Svartfuru, Norsk furu, Einer, Barlind, Lerk og andre nåletrær

  • 2 deler Akadama
  • 1 del Kiryu
  • 1 del Pumice

Ompotting av bonsaitrær

I tillegg til at man benytter seg av korrekt jordtype er det viktig å være klar over at et hvert tre trenger å bli ompottet ved jevn mellomrom. Den porøse jordblanding vi benytter vil brytes ned gradvis over tid til en hardere om mer kompakt jordmasse. Når jorden blir tettere og hardere, og etter som røttene tar opp mer plass i potten vil jordblanding miste noe av effekten og balansen mellom vann og oksygenbalansen og vi trenger derfor og potte om slik at ditt bonsaitre får på nytt optimale levevilkår. Intervallet for ompotting avhenger både av treets størrelse og alder, hvilken plantesort, størrelse på potten og flere andre faktorer, men som en hovedregel for veldig mange av plantesortene benyttet for bonsaidyrking er det fordelaktig å potte om ditt bonsaitre ca hvert 3 år. Ved ompotting av bonsaitrær fjerner men deler av den gamle jorden, beksjærer røtter etter behov, og tilfører ny og fersk bonsaijordblanding til treet i blandingsforholdene som beskrevet ovenfor.

Siling av jord

Alle jordtypene Akadama, Kiry og pimpstein som du får kjøpt hos Taki Bonsai kommer i poser hvor fraksjonsstørrelsen varier fra 2-8 mm. I posen finnes det alltid noe finstoffer. Vi anbefaler alltid at man fjerner de fineste partiklene med en sil (Bonsaijord får du kjøpt hos oss) før man lager sin jordblanding. Ved å fjerne de fineste partiklene sørger man for at man får de nødvendig balansen mellom oksygen og vann i jordblanding og at man unngår en for kompakt jord.

Category: bonsaijord

Load More